Szak- és diplomadolgozat témakörök

 

A TANSZÉKEN VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMAMUNKA TÉMAKÖRÖK

 

A felsorolt témakörök téjékoztató jellegűek, a hallgatók saját ötletekkel is jelentkezhetnek az oktatóknál.

 

Dr. Kalocsai Renátó

 • Talajpusztulás, talaj degradáció
 • A szervesanyag-gazdálkodás jelentősége hazánk mezőgazdasági gyakorlatában
 • Különböző művelési módok hatása a talajok fontosabb fizikai tulajdonságaira (több téma)
 • Különböző művelési módok hatása talaj aggregátum-stabilitására
 • A szerves trágyázás hatása a talaj fizikai tulajdonságaira (több téma)
 • A zöldtrágyázás hatása a talaj fizikai tulajdonságaira (több téma)
 • A mikroelem-trágyázás hatása termesztett növényeink kvantitatív- és kvalitatív mutatóinak alakulására
 • A lombtrágyázás és a termékminőség összefüggései
 • A szulfáttrágyázás hatása termés mennyiségi és minőségi mutatóinak alakulására
 • Mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek a talajerő-visszapótlásban
 • Trágya- és hígtrágya-kezelés
 • Kommunális szennyvizek és szennyvíziszapok különböző paramétereinek meghatározása, monitorozása 

 

Dr. Bakcsa Flórián

 • Faunisztikai tetszőleges élőhelyen (adott régióban vagy szűkebb területen), vagy növénykultúrában (általánosan, kártevő vagy hasznos szervezetekre és ez utóbbiak viszonyára vonatkozóan):
   • Faji összetétel feltérképezése (leírása);
   • A környezeti tényezők vagy az emberi tevékenység ( általános, célzott, növényvédelmi beavatkozás) hatásának vizsgálata a faji összetételre;
   • A környezeti tényezők vagy az emberi tevékenység ( általános, célzott, növényvédelmi beavatkozás) hatásának vizsgálata a faji összetétel változására vonatkozóan;
   • Az emberi tevékenység ( általános, célzott tevékenység, növényvédelmi beavatkozás) hatásának vizsgálata a különböző fajú populációk közötti kapcsolat rendszerre vonatkozóan;
   • A környezeti tényezők vagy az emberi tevékenység ( általános, célzott, növényvédelmi beavatkozás) hatásának vizsgálata a különböző fajú populációk közötti kapcsolatrendszer alakulása tekintetében;
 • Különböző fajú állatok, állatfajták biológiai sajátosságainak és azok változásának, vagy változékonyságának vizsgálata tetszőleges élőhelyen (adott régióban vagy szűkebb területen), vagy növénykultúrában:
   • Morfológiai sajátosságainak vonatkozásában;
   • Élettani sajátosságainak vonatkozásában;
   • Egyedfejlődésbeli sajátosságainak vonatkozásában;
   • Populáció dinamikai sajátosságainak (egyedsűrűség, eloszlás, kor vagy ivarmegoszlás) vonatkozásában;
   • Biológiai vízminősítés.

 

Dr. Koltai Gábor

 • Ökológiai hálózatok
 • Kisvízfolyások rendezésének lehetőségei
 • Fa- és cserjesorok szerepe a tájban
 • A művelési ág és a vetésszekezet jelentősége az élővilág védelmében
 • Gyakorlati madárvédelem

 

Dr. Pinke Gyula

 • A hallgató által választott kultúra gyomviszonyainak tanulmányozása a hallgató által választott régióban
 • Ritka és veszélyeztetett gyomfajok flóratérképezése a hallgató által választott régióban
 • Etnobotanikai kutatások a hallgató által választott régióban
 • Özönnövények elterjedésének vizsgálata a hallgató által választott régióban
 • A gyomnövények agroökoszisztémákban betöltött szerepének tanulmányozása
 • Konvencionálisan és ökológiailag művelt kultúrák gyomnövényzetének összehasonlítása
 • Intenzíven és extenzíven művelt szántók gyomnövényzetének összehasonlítása
 • Nem vegyszeres gazdálkodási módok gyomflórára kifejtett hatásának tanulmányozása
 • Elfeledett kultúrnövények újbóli termesztésének lehetőségei

 

Dr. Tóásó Gyula

 • Haltakarmányok és halcsalik elemtartalmának vizsgálata
 • e-anyagok az élelmiszerekben
 • Hulladékkezelési eljárások
 • ….. cég hulladékgazdálkodási tevékenységének bemutatása
 •  ….. település szennyvíztisztító műve tevékenységének elemzése
 • A mezőgazdasági termelésből adódó környezetkárosító hatások
 • A környezetszennyezés hatása a mezőgazdasági termelésre
 • Ipari hulladékok ártalmatlanítása
 • Kommunális hulladékok újrahasznosítása
 • Termelő üzemek hulladékgazdálkodása
 • Kommunális szennyvíztisztítás

 

Dr. Varga Zoltán

 • Az éghajlati változékonyság és/vagy éghajlatváltozás jellemzése egy adott régióban vagy szűkebb területen
 • Az éghajlati változékonyság és/vagy éghajlatváltozás hatása egy tetszőleges szántóföldi növény termesztésére
 • A vízháztartási tényezők alakulásának hatása egy tetszőleges szántóföldi növény termesztésére
 • A természetes periódusok és a vegetációs periódus agroklimatológiai jellemzése (egy tetszőleges szántóföldi növényen kidolgozva)
 • Extrém meteorológiai jelenségek magyarországi előfordulásának és jelentőségének elemzése
 • Az extrém meteorológiai viszonyok hatása főbb termesztett növényeinkre
 • Az extrém nedvességi viszonyok előfordulásának időbeli és területi változékonysága hazánkban éghajlati adatsorok alapján
 • A fagyok előfordulásának időbeli és területi változékonysága hazánkban éghajlati adatsorok alapján
 • Jégesők előfordulásának elemzése Mosonmagyaróvár térségében
 • Szélviszonyok alakulásának elemzése Mosonmagyaróvár térségében
 • Egy mezőgazdasági döntéstámogatási rendszer agroklimatológiai szempontú tervezése és elemeinek kidolgozása
 • Népi időjóslások megbízhatóságának vizsgálata klimatológiai és/vagy agroklimatológiai elemzésekkel

 

Vámos Ottília

 • Egy település ivóvíz ellátásának vizsgálata
 • Egy település csatornázásának vizsgálata
 • Egy település szennyvíztisztításának vizsgálata
 • Egy település teljes vízgazdálkodásának elemzése
 • Szennyvíziszap felhasználásának vizsgálata
 • Mezőgazdasági vízrendezés elemzése egy adott térségben
 • Egy természetes vízfolyás vizsgálata
 • Az elmúlt időszak nagy árvizeinek elemzése
 • Az elmúlt időszak belvizeinek elemzése
 • A vízenergia hasznosításának lehetőségei

 

Dr. Szakál Tamás

 1. Ipari és mezőgazdasági hulladékok hasznosításának lehetőségei
 2. Vízi közlekedés és szállítás
 3. Új típusú komplex vegyületek alkalmazása a növénytáplálásban
 4. Alternatív energiaforrások
 5. Mosonmagyaróvár szerepe a vízgazdálkodásban
 6. Vízpolitika, vízetika
 7. Környezetfilozófiai kérdések
 8. Hazai és nemzetközi vízgazdálkodásának kialakulása és történeti áttekintése.
 9. Vízügyi szabályozása kialakulása, története
 10. Öntözés és öntözéses tápanyagellátás
Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Levelező tagozat óráinak időpontja 2022. november 25. - 2022. november 26.
Szenátusi Ülés 2022. november 28. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2022. november 30.
Ádventi Koszorú Gyertyagyújtás 2022. november 30. 17:30 - 18:30